Strojové čištění podlah Pardubice

Nejdůležitějším krokem pro kvalitní a důkladně provedené strojové čištění podlah Pardubice je volba správné čistící chemie. Před samotným čistícím procesem se nejprve zkouší několik druhů výkonné čistící chemie. Důležité pro podlahu je zvolit co možno tu nejslabší chemii, aby nedošlo k poškození povrchu a zároveň, aby její účinná složka splnila požadovaný cíl. Strojové čištění podlah Pardubice naše úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. zajišťuje pomocí kotoučového stroje, jehož váha se pohybuje kolem 40 kg. Váha tohoto stroje se může ještě výšit, pokud se na jeho hlavu přidá další závaží o hmotnosti 10 až 15 kg. Tento kotoučový stroj zajistí detailní a hloubkové vyčištění jakéhokoliv druhu podlahy a můžeme na něho upevnit dva nástavce. Použít můžeme tzv. držák padů nebo slonový kartáč. Tento jednokotoučový drhnoucí stroj můžeme využít k čištění dlažby, linolea, marmolea, plovoucích podlah, betonových podlah, litých podlah, kamenných podlah, atd. Způsobem, kterým realizujeme strojové čištění podlah Pardubice, dokážeme restaurovat celou řadu podlah, které zákazníci označují za podlahy na odpis. Zašlé podlahy a linolea jsme schopni vyčistit tak dokonale, že ani majitelé podlahy nedoufali v takto skvělí výsledek. V případě, že zajišťujeme zákazníkovi strojové čištění podlah Pardubice, doporučíme mu, aby si na podlahu po jejím vyčištění nechal nanést ochranný vosk – průmyslový polymer. Našim zákazníkům poskytujeme řadu dalších služeb: denní a pravidelné úklidy bytu, domu, vily, rezidence, kanceláře a firmy Pardubice a Praha, úklidy po stavbách či rekonstrukcích Praha, úklidy po malířích i řemeslnících Praha, strojové čištění a tepování koberců a čalounění Praha, mytí oken, výloh a ostatních prosklených ploch Praha a Pardubice, odstranění grafiti Praha a nanesení antigrafiti nátěru Praha.

Strojové čištění koberců v Pardubicích

Strojové čištění koberců v Pardubicích – Strojové čištění koberců v Pardubicích může naše firma zajišťovat našim zákazníkům v pravidelných a opakujících se intervalech čištění koberců nebo provedeme pouze jednorázové či nárazové zbavení koberce znečištění. Strojové čištění koberců v Pardubicích provádíme za pomoci kotoučového stroje. Kvalitní a velmi účinná čistící chemie Bosch RTS, kterou naše firma používá ke strojovému vyčištění koberců, pronikne hluboko do struktury koberce a naváže na sebe veškeré uvolněné nečistoty. Pokud je koberec v prostorách s velkou frekvencí zákazníků nebo zaměstnanců, doporučujeme realizaci pravidelného strojového čištění koberců v Brně. Velmi podstatné je nepodcenit stupeň znečištění, mohlo by se stát, že když se koberec nechá dlouhou dobu bez vyčištění, tak se již nepodaří z něj odstranit veškeré nečistoty. Pravidelné strojové čištění koberců v Pardubicích přispěje k prodloužení životnosti koberce. Vyměnit starý koberec za nový sice není tak nákladné, ale jde spíš o ostatní záležitosti, které s výměnou koberce souvisejí. Jedná se o to, že je velmi složité provozovnu vystěhovat a zajistit veškeré opatření před samotnou výměnou koberce. Přípravy s vystěhováním bývají nejdražší položkou, která se musí také k výměně koberce započítat. Mnohem efektivnější je udržovat stávající koberec v dobrém stavu a prodloužit jeho životnost pomocí pravidelného strojového vyčištění. Strojové čištění koberců v Pardubicích je realizováno naší firmou pro celou řadu významných zákazníků. Kromě strojového čištění koberců Brno mohou naši zákazníci využívat i další služby, které úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. nabízí. Jedná se například o denní a pravidelné úklidy domácností, bytů, firem, kanceláří i vil a rezidencí Pardubice i Brno, úklidy po malířích a řemeslnících Brno, úklid po stavebních a rekonstrukčních činnostech Brno, strojové čištění a voskování podlah Brno a Pardubice, odstranění graffiti a nanesení antigrafiti nátěru Brno, mytí oken, výloh a jiných prosklených ploch Brno, odstranění ochranných fólií a reklamních polepů Brno, mytí a čištění žaluzií, markýz i rolet Brno a Pardubice.

Strojové čištění koberců Pardubice

Strojové čištění koberců Pardubice úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. realizuje pro mnoho klíčových zákazníků, kteří mají své provozovny v obchodních centrech. Strojové čištění koberců Pardubice zajišťujeme i pro celou řadu institucí, úřadů či developerů. V těchto případech je důležité, aby strojové čištění koberců bylo provedeno velmi kvalitně a co v nejkratším čase, aby provozovna mohla druhý den bez problémů zahájit svůj běžný provoz. Kvalitní strojové čištění koberců Pardubice zajišťujeme osvědčeným strojovým způsobem čištění koberců za využití kotoučového stroje a vysoce výkonného třímotorového vysavače. Na kvalitním provedením strojového vyčištění koberců má hlavní podíl čistící chemie Bosch RTS, kterou naše úklidová firma používá. Jedná se o velmi účinnou a kvalitní čistící chemii. Strojový způsob čištění kotoučovým strojem považujeme za jediný možný postup, jak dokonale koberec vyčistit od všech usazených nečistot. Strojové čištění koberců Pardubice realizujeme následujícími kroky. Nejdříve na koberec naneseme čistící chemii, kterou necháme na koberci chvíli působit. Následně povrch mechanicky čistíme kotoučovým strojem s vysokým kartáčem, který koberce zbaví veškerých nečistot. Uvolněné nečistoty z koberce se navážou na chemii a jsou vykartáčovány na povrch, odkud jsou pomocí vysoce výkonného vysavače odsáty i s veškerou vlhkostí. Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. realizuje i denní a pravidelný úklid bytu, domu, rezidence, vily, kanceláře a firmy Pardubice a Praha, úklid po malířích Praha, úklid po rekonstrukcí Praha, strojové čištění a voskování podlah Praha, odstraňování graffiti Pardubice a Praha, mytí oken Praha, mytí a čištění žaluzií, markýz a rolet Praha, odstraňování reklamních i nedovolených polepů z prosklených ploch Praha.

Strojové čištění koberců Pardubice – Strojové čištění koberců Pardubice

Mytí oken Pardubice

Naše úklidová firma provádí mytí oken Pardubice pro celou řadu významných zákazníků. Na mytí a čištění oken se specializujeme již mnoho let. Firma A SERVIS LIPKA provádí mytí oken Pardubice i ve výškách za využití horolezecké a speleologické techniky. Pro snadnější přístup k oknům a jiným proskleným plochám máme k dispozici také hydraulická ramena a vysokozdvižné plošiny. Tuto techniku volíme přednostněji a častěji oproti horolezecké a speleologické technice v případě, že to dovolí okolní podmínky. Mytí oken Pardubice za pomoci horolezecké techniky zajišťujeme, pokud nelze provést mytí a čištění oken z hydraulického ramene nebo z vysokozdvižné plošiny. Pro uskutečnění mytí oken Pardubice ve výškách máme odborně zaškolené pracovníky, kteří mají platnou licenci na práci ve výškách a také byli proškoleni dle nařízení vlády podle § 134 odst. 2 a podle § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Výše jmenování zaměstnanci byli lektorem prozkoušeni a mají platné testy. Mytí oken Pardubice může být nárazové i  jednorázové zbavení oken nečistot nebo také pravidelně opakující se mytí a čištění oken a jiných prosklených ploch. Při mytí a čištění oken dokážeme bezproblémově odstranit jakékoliv množství folií, polepů a jiných reklamních výlepů z prosklených ploch. V tomto případě postupujeme tak, že nejprve strhneme fólie a odstraníme zbytek lepidla, které po stržení zůstanou na povrchu skleněných ploch. K tomuto účelu je použita korundová žiletka s rozměrem nejméně 10 cm. Jakmile jsou polepy a zbytky lepidel odstraněny je prosklená plocha důkladně vyčištěna a na sucho vyleštěna. Řada zákazníků využívá u naší úklidové firmy například i denní a pravidelné úklidy domácností, bytů, kanceláří, firem Pardubice i Brno, úklid po malířích a řemeslnících Brno, strojové čištění a fluatace podlah Brno, strojové čištění koberců a čalounění Pardubice a Brno, mytí a čištění žaluzií, markýz i rolet Brno, odstraňování graffiti Brno, nanesení antigraffiti nátěru či nástřiku Brno.

Odstranění graffiti Hradec Králové

Odstranění graffiti Hradec Králové – Velmi mnoho firem a soukromých a fyzických osob se potýká s problémy, které způsobují sprejeři svými graffiti. Grafity je velmi složité odstranit a bez použití antigraffiti ochrany se nelze grafitů zbavit na 100%.  Pokud Vám naše firma provede antigraffiti nátěr Hradec Králové nebo nástřik značky Bellinzoni na povrchu Vaší fasády, bude po dobu jeho životnosti, což je 4 až 6 let, zajištěn servis odstranění graffiti Hradec Králové. V případě výskytu grafitů (tagů) nás co nejdříve kontaktujete a my za Vámi ihned dorazíme, pokud to samozřejmě dovolí klimatické podmínky (teplota nad 10°C), v nejpozdějším termínu však do 14 dnů. Dodržením tohoto systému, že nás ihned zavoláte na odstranění i sebemenšího grafitu (tagu), bude dosaženo toho, že graffiti budou v co nejkratším čase po jejich vytvoření odstraněny a vandalové (pouliční zločinci) pochopí, že jejich dílo nemá na Vaší fasádě dlouhodobou trvalost a půjdou své tzv. umělecká díla realizovat jinam. Vaše fasáda tímto zůstane od těchto vandalů, kteří ji dříve považovali za svůj prostor k realizaci svých výtvorů, chráněna. Tito vrighteři se na Vaši fasádu již nevrátí, radši budou hledat jiné místo, ze kterého jejich graffity nebudou odstraněny a budou mít delší životnost, než jak tomu je u povrchů ošetřených antigraffiti ochranou. Ze zkušeností víme, že pokud je budova zcela očištěna, tak nové graffiti (tagy) nadále nepřibývají nebo se jejich frekvence výskytu sníží cca 3x. Ze získaných zkušenosti můžeme tvrdit, že pokud bývají graffity včas a rychle odstraněny, jejich autoři zjistí, že jejich díla nemají trvalou platnost a pokusí se hledat jiný objekt, na kterém jejich umělecká díla trvale vydrží. Naše firma odstraňuje grafity v regionu Hradec Králové, za 190,- Kč/m2 – tato cena je přibližně na 70% ceny konkurence, Atigraffitové nátěr a ochrana v Hradci Králové je za bez konkureční cenu od 60-90,- Kč/m2 – tato cena je přibliženě na 40% ceny konkurence. Následný servis provádíme prakticky zdarma. Odstranění graffiti Hradec Králové z naší AGN /antigraffitová ochrana/ – je již pouze za 110,- Kč/m2 – přijedeme i na 20 cm2, a zcela zdarma dáme na odstraňované místo novou AGN. Srovnejte prosím tuto službu s konkurencí.